Puisi bahasa bali pendek

Diposting pada

Pertanyaan

Puisi bahasa bali pendek

Jawaban

Langit Peteng

Sanja lakar peteng
Matan ai mulai kelem
Kedis-kedis mulih ka umahne
Langit suba peteng

Masisa ambu sane saru
Bulan suba nganti matan ai
Bintang bintang matamburan dilangite
Angin di petengne sane dingin

Ngaba embun di don-don
Inget teken kenangan sane luung
Sing nawang, apa sane ada di otak tiange
Munyi angin sane magesek don jak ranting

Akejep ngalihin perhatian tiange
Munyi munyine to gending peteng ne luung
Langite bek teken bintang bintange
Bulan sane nyinarin langite
Ngawinang luung langit peteng